سرمقاله
سیاست در حصر، اقتصاد در حراجی
در بیش از دو دهه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌مداران اصولگرا و اصلاح‌طلب و اقتصاد‌دانان دست‌راستی نزدیک به دولت‌ها، «خصوصی‌سازی» را به عنوان راه‌حل نهایی تمامی مشکلات اقتصادی معرفی‌ کرده‌اند؛ البته سند این کشف نه به نام این افراد که به نام اقتصاد‌دانان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زده شده است که از چهار دهه پیش در قالب «توصیه» و «شرط»‌، کشورهای جهان سوم را متقاعد یا مجبور کرده‌اند که به آن عمل کنند. تبعات و نتایج این سیاست‌ها در کشورهای مختلف، صورت‌های مختلفی داشته است. اگر اجرای این سیاست‌ها در برخی کشورهای جنوب‌ شرق آسیا در پیوند با خواست مشترک کشورهای سرمایه‌داری برای شکل‌دادن به بازار مشترک سبب رشد شاخص‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در برخی از این کشورها شده اما اجرای همین سیاست‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نتایجی به همراه داشته که اگر بگوییم «فاجعه‌بار» بوده است، اغراق نکرده‌ایم.