سرمقاله
شبکه تقوی
آیا تریبون‌های نماز جمعه، رسانه سراسری محافظه‌کاران است  «امام دستور داد»؛ سیدمحمود دعایی در ابتدای پاسخش به مخالفت‌های سیداحمد علم‌الهدی با برگزاری کنسرت‌ها، به دستور بنیان‌گذار جمهوری اسلا‌می ‌ایران برای اجرای موسیقی زنده در حسینیه جماران اشاره ‌می‌کند. او ‌می‌گوید: «ایشان با این رفتار، نظرش را به همه اعلام کرد». او در ادامه گفت: «اگر یک روحانی بزرگواری در شهری نظری می‌دهد، با تمام احترا‌می‌که برای نظر ایشان قائلیم، اما این یک نظر شخصی است و ما آن را به‌عنوان نظر کلی قبول نداریم».