سرمقاله
روبروی خط قرمزهای الکی
سروش فرهادیان-سردبير  «روبه‌رو»هستیم، دقیق روبه‌روی خط قرمزهای الکی. کسانی را خوش بیاید یا نیاید، هستیم دیگر، نفس می‌کشیم. به نفع همه ساکنان این سرزمین است که جمعیت خط قرمزهای الکی و خط قرمزپذیرها کم و کمتر شود.  ناچاریم با این خط‌های الکی روبه‌رو شویم. به هرسمت که سر می‌چرخانیم، خطی قرمز یا درحال قرمز شدن حصرمان کرده است. برای مواجهه با خط قرمزها باید پرسید چه کسانی خط‌ها را می‌کشند و قرمز می‌کنند؟ جواب‌ این سوال بسته به موقعیت تغییر می‌کند. اما نخستین جواب در ایرانِ امروز، خودش خط قرمزی الکی است؛ قدرت‌مداران. کسانی که هر روز دور خودشان را خط که نه، سیم‌های خاردار می‌کشند که مبادا مورد پرسش قرار گیرند، نقدی بشنوند یا لابد خدای‌نکرده صدای اعتراضی به عملکردشان بلند شود.