سرمقاله
آیا ظریف از پس جنتی برمی‌آید؟
  الان زمان مناسبی برای اصلاح نظارت ویژه و سختگیرانه بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است. بله! دقیقاً همین الان. برای کم ‌ اثر کردنش. برای بازگرداندن نظارت به چارچوب قانون اساسی موجود؛ همان که با همه بالا و پایین ‌ هایش آخرین سند و عهدنامه مکتوب حاکمان و مردم برای تنظیم روابط ‌ شان و نوع کشور ‌ داری است.