درباره ما

دوهفته نامه سیاسی و فرهنگی روبه رو با مشی اصلاح طلبی در 15 دی ماه 94 نخستین شماره خود را در 100 صفحه منتشر کرد.

سردبیر این مجله، سروش فرهادیان از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات و از فعالین اسبق جنبش دانشجویی است که سابقه سردبیری مجله بهداشت و جامعه، سردبیری سایت خبری تحلیلی تدبیر، معاونت سیاسی روزنامه شرق، معاونت سیاسی و بین الملل روزنامه بهار و دبیر سیاسی مجله اصلاح طلب صبح آزادی را در کارنامه خود دارد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روبه رو، پوریا سوری شاعر، نویسنده و روزنامه نگار است که سابقه دبیری صفحه آخر روزنامه شرق، دبیر دانشگاه و ویژه نامه های روزنامه فرهیختگان، دبیر صفحات شعر روزنامه فرهیختگان و مجله تجربه و دبیر ادبیات روزنامه روزگار را در کارنامه خود می بینید.

شورای دبیران مجله روبه رو که از اهالی مستقل و اصلاح طلب روزنامه نگاری کشور هستند عبارتند از:

علی ذهابی معاون اجرایی سردبیر، نیما راد دبیر سیاسی، مصطفی دهقان دبیر اقتصادی، مهدی حسنی دبیر عکس، امیرهادی انواری دبیر پرونده ویژه، آرمین منتظری دبیر جهان، ندا انتظامی دبیر موسیقی و تئاتر، فرزام حسینی دبیر ادبیات و سینما، طراح جلد علی لطیفیان، اسماعیل حق پرست دبیر وبسایت روبه رو  معصومه احمدیان دبیر ویراستاری، محمد آوخ دبیر شبکه های اجتماعی، مسعود رئیسی دبیر طرح و حسین توکلی مدیر هنری.

همچنین لوگوی دوهفته نامه روبه رو توسط نرگس موسوی خامنه طراحی شده است.

رو به رو با رویکرد روزنامه نگاری تحقیقی منتشر شده و به سوژه هایی می پردازد که وقت و هزینه زیادی برای پرداختن به آنها لازم است.