احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان، در گفت‌وگو با روبه‌رو:

ﺑﺪﻩﺑﺴﺘﺎن‌های ﺭﻭسیه ﻭﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭا باید رصد کنیم

06 آذر 1395
به نظر نمی‌رسد ﺗﺮاﻣﭗ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺯﺭگی با کارت ایران بکند
رو ب‌ رو -

 سفیر سابق ایران در لبنان معتقد است روسیه با مانورهایی زیرکانه، هرآنچه می‌خواسته از روابط با ایران به دست آورده است و هم‌زمان اتحادیه اروپا نیز ضمن علاقه‌مندی به ارتباط با ایران، فعلا روی مسائل حساس اختلاف‌برانگیز با ایران چندان دست نمی‌گذارد احمد دستمالچیان  به رو‌به‌رو می‌گوید ایران باید در رابطه با روسیه مستقل عمل کند

 سیاست خارجی روسیه در قبال ایران، علی‌الخصوص پس از برجام، چه تغییرات مشخصی داشته است؟

ﺑﻌﺪ اﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎشی ﺷﻮﺭﻭی ﻭ ﺩﻭراﻥِ ﮔﺬاﺭِ پس از آن، ﺭﻭﺳﻴﻪ به رهبری ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮای ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺁﺛﺎﺭِ ﺗﻠﺦ ﻓﺮﻭﭘﺎشی ﻭ همچنین اﺣﻴﺎی ﺧﻮﺩ به‌عنوان یک «ابرقدرت»، ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣؤﺛﺮ در پرونده‌های ﺩاﻍ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ منطقه‌ای ﻭ بین‌المللی بود. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺩاﺷﺘﻦ رابطه اﺳﺘﺮاﺗژیک با اﻳﺮاﻥ به‌عنوان ﻳﻚ ﻧﻴاﺯ ﺭاﻫﺒﺮﺩی ﻧﮕﺎﻩ می‌کند اﻣﺎ طبیعی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﺭﻭاﺑﻄ ﺩاﺭای ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ. اﻣﺎ به نظر می‌رسد ﺭﻭﺳﻴﻪ ﭘﻮﺗﻴن ﺑﺮای ﺑﺎﺯی ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ پرونده‌های ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮاﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ با ﺯﻳﺎﺩﻩﺧﻮاهی‌های آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ رابطه اﺳﺘﺮاﺗژیک ﺑﺎ اﻳﺮاﻥ است.

به نظر می‌رسد اختلافاتی میان این دو کشور همچنان وجود دارد. دولت ایران از عدم دریافت سامانه اس- 300 و عدم تکمیل نیروگاه بوشهر گله‌مند بود؛ اما هم‌زمان دولت روسیه در برابر خواهش نتانیاهو مبنی بر عدم فروش سامانه اس- 300 به ایران مقاومت کرد. به همین دلیل برخی معتقدند اتحاد ما با روسیه یک اتحاد تاکتیکی و مقطعی خواهد بود و نه استراتژیک. آیا روسیه در برابر جمهوری اسلامی ‌رویکرد «کج‌دار و مریز» پیش گرفته است؟

ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ملی ﻭ ﺭاﻫﺒﺮﺩهای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭجی ﺧود، ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی تاکتیکی و بده‌ﺑﺴﺘﺎن‌های ﺭاﻳﺞ دارد. ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴک رابطه اﻳﺮاﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ اﺯ ضوابط معینی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.به‌نظر می‌رسد رفتارهای ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻣﺤﺬﻭﺭاﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، قابل ﻫﻀﻢ ﺑﻮﺩﻩ و ضوابط ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ملی ﻭ ﺭﻭاﺑﻄ اﺳﺘﺮاﺗژیک ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ در آن تغییر ﭼﻨﺪانی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

ادامه گفتگو در نسخه چاپي مطالعه فرمائيد.

ارسال نظرات